Tiếng Anh đã giúp Kent phát triển bản thân rất nhiều và bây giờ Kent cũng muốn mang lại cơ hội đó cho học sinh của mình thông qua việc giảng dạy. Niềm vui của Kent là thấy các bạn tiến bộ hằng ngày, đạt được mục tiêu mà ban đầu các bạn không tin mình có thể đạt được. Giống như hình ảnh của Kent lúc trước, từ một học sinh đạt 0 điểm môn Tiếng Anh, Kent muốn giúp các bạn tin vào bản thân mình hơn, đừng nghĩ mình không thể giỏi Tiếng Anh mà không cố gắng hơn nữa.