Điều quan trọng nhất với mình trong việc dạy học là sự kiên nhẫn, tận tâm và thúc đẩy học viên. Các bạn sẽ có nhiều mục tiêu khác nhau trong cuộc sống, và các bạn cần là một người hướng dẫn giúp các bạn có được động lực và môi trường tiến bộ khi Tiếng Anh cũng chỉ là một trong các bận tâm khác. Mình đã có hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và mình biết chỉ cần có một người bạn đồng hành, các bạn học sinh sẽ nâng cao kỹ năng của mình rất nhanh. Mình đã có khoảng thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài nên mình cũng luôn truyền đạt các kiến thức về đời sống và xã hội cho các bạn ngoài việc giảng dạy kiến thức Tiếng Anh trên lớp. Điều này sẽ giúp các bạn có được hành trang để thích nghi tốt hơn với đời sống ở nước ngoài khi các bạn đi du học.