Lịch khai giảng

Lịch học hàng tháng với rất nhiều thời gian biểu khác nhau luôn được cập nhật thường xuyên. Hãy nhanh tay đăng ký học với Language for Life nhé!

Khóa học
Tiếng Anh IELTS

Lớp Lịch học Giờ học Khai giảng
IELTS220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
IELTS220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
IELTS220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
IELTS220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
IELTS220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022

Khóa học
Tiếng Anh TOEIC

Lớp Lịch học Giờ học Khai giảng
TOEIC220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
TOEIC220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
TOEIC220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
TOEIC220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
TOEIC220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022

Khóa học
Tiếng Anh giao tiếp

Lớp Lịch học Giờ học Khai giảng
GT220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
GT220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
GT220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
GT220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
GT220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022

Khóa học
Tiếng Anh chuyên ngành

Lớp Lịch học Giờ học Khai giảng
CN220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
CN220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
CN220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
CN220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022
CN220201 Thứ 3 - 5 - 7 8:00 PM - 10:30 PM 06/02/2022

Liên hệ

Bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn về khóa học? Hãy để lại thông tin để chúng tôi có thể liên lạc lại với bạn nhé!